een hoop werk.

Ik kon eigenlijk eerlijk gezegd mijn ogen niet geloven doen ik die goedkope woning in Amsterdam op het internet had zien staan voor die prijs die verschillende procenten onder het gemiddelde liggen van wat normaal de prijzen zijn van hier in de buurt. en dan denk je natuurlijk dat er wat seieuws mis is met de woning en dat zou je dan natuurlijk eerst wel eens willen onderzoeken voor dat je te snelle beslissingen zou maken en dingen zou doen waarvan je later misschien spijt van kan hebben. het is immers een goedkoop huis met waarschijnlij keen hoop werk dat denk ik toch wel.